Aktuelt

Flått


De siste åra har media skrevet mye om flåtten, og som regel med store bokstaver og illustrert med like store bilder.

Vi håper å kunne gi litt nøktern informasjon om flåtten, sykdommene den kan være bærer av og hvordan vi kan foregygge mot flåttbitt og flåttbårne sykdommer.